KDV en peuterspeelgroepen

Muziekworkshop bij KDV en peuterspeelzalen

Muziek maakt slim. Dit is inmiddels onderzocht en bewezen. Alle Dagen Feest werkt samen met de Alphense Popschool om muziek naar kinderen te brengen. Kinderen genieten van muziek. Een baby luistert aandachtig naar muziek of kijkt naar het instrument waarop gespeeld wordt. Naarmate ze groter zijn, wiegen ze op de muziek en zodra ze kunnen lopen zullen ze beginnen met dansen. Alle kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen muzikale mogelijkheden.

Muzikaliteit is aangeboren, maar dient wel verder ontwikkeld te worden. Voor kinderen is het vooral van belang dat ze veel plezier hebben in het maken van muziek. Daarmee wordt een basis gelegd waarmee ze later verder kunnen. Niet alleen muzikaliteit wordt ontwikkeld, alle andere ontwikkelingsgebieden ook, zoals taal/spraak, zintuiglijke, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkelingen. Kinderen leren door het maken van muziek hun eigen ‘ik’ kennen. Muziek en dans/beweging horen bij elkaar. Veel liedjes bieden door middel van de tekst vaste bewegingen aan. Een andere mogelijkheid is het samen maken van een dans op muziek. Wij nemen eigen instrumenten mee waarmee de kinderen deel kunnen nemen aan het optreden.

Langzaam zingen
Zorg dat kinderen de tekst en melodie goed kunnen volgen. Dit is belangrijk voor het tekstbegrip en het kunnen meezingen. De mondmotoriek is volop in ontwikkeling en nog niet zo snel.

Afwisseling
Omdat de concentratieboog bij jonge kinderen nog niet zo hoog is, is veel (logische) afwisseling belangrijk. We zorgen voor een ‘bruggetje’ tussen verschillende activiteiten en wisselen rust en activiteit en spelen met en zonder materialen/instrumentjes af. Zo ontstaat er een evenwichtig geheel.

Ieder kind mag zichzelf zijn
Muziekinstrumentjes
Muziekinstrumentjes moeten eenvoudig te bespelen zijn, een mooie klank hebben en veilig zijn. Wij nemen instrumentjes mee waarop de kinderen veilig kunnen spelen.

Materialen
Materialen worden gebruikt als ondersteuning bij/uitlokken van beweging (linten, ballonnen) en als geluidsinstrumentjes. (kranten, keukenrollen )

Muziek kan geïntegreerd worden in het dagprogramma op PSZ/KDV of in de thuissituatie: bij het eten, voor het slapen gaan, een liedje voor het opruimen.

 

Dagen Feest is specialist in diverse programma’s voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Dit varieert van diverse leuke peuterworkshops (motoriek, beweging, geluid etc, zoals gerelateerd aan “Muziek op schoot”) tot complete verzorging van (thema)feestjes , zoals zomerfeest of pleinfeest.

Om samen met kinderen muziek te beleven, muziekspelletjes te spelen en nieuwe liedjes te leren is fantastisch. Het allerbelangrijkste is om samen plezier hebben en al spelend en ontdekkend wordt de taalontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Doel
Kinderen plezier laten beleven in het maken van muziek, daarmee vergroten zij hun woordenschat, worden motorisch en sociaal vaardiger en doordat we verschillende thema’s behandelen leren de kinderen spelenderwijs nieuwe begrippen. Plezier staat voorop bij deze gezellige en unieke workshops.

Waarom
Medewerkers van Alle Dagen Feest hebben ruime ervaring in de kinderopvang, als pedagogisch medewerker op verschillende groepen en leeftijden (0-12 jaar). Tevens blijven zij zich constant scholen om de nieuwste methodieken en pedagogische stromingen te volgen. Zij weten uit ervaring hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Het plezier dat kinderen beleven tijdens de workshops en enthousiasme van de groep werkt aanstekelijk. Het stimuleert ons om steeds nieuwe programma’s te ontwikkelen voor deze doelgroepen.

Programma/wat kan men verwachten
Er klinkt een geluid… het zit in een leuke kist. Wie durft te kijken? Er komt een leuk voorwerp te voorschijn. Wie kent er een liedje over of met dit voorwerp? Door middel van luisteren en actief meedoen, worden kinderen gestimuleerd en worden ze enthousiast door muziek. Leuke items die worden meegebracht en ingezet maken het geheel nog leuker.

Gezien de aandachtsspanne van kinderen hebben wij een half uur durende workshop waarin we onder andere liedjes zingen met de kinderen. Spelenderwijs worden de kinderen bij het programma betrokken, zodat ze actief en op een leuke manier zullen deelnemen. Er wordt aandacht geschonken aan luisteren, communicatie en motoriek, gegoten in thema’s die op dat moment actueel zijn, zoals Kerst, zomer, winter, Sinterklaas etc. Desgewenst kunt u ook uw eigen thema aandragen.

Er wordt een themakist meegenomen met verrassingen waarmee de kinderen gestimuleerd worden actief deel te nemen aan dit programma. De begeleiding van de liedjes gebeurt op gitaar. Ook voor de kinderen zullen enkele instrumenten mee genomen worden.

Optioneel is het ook mogelijk een knutselworkshop te koppelen aan dit programma. Als voorbeeld: het is Sinterklaastijd. We maken dan eerst een leuk item over Sinterklaas waarna we met elkaar het muzikale programma starten. Totale duur is dan ongeveer een uur tot 5 kwartier.

Wilt u meer weten wat wij kunnen bieden?
Neem dan contact met ons op.

Neem contact op